Zakelijk brainstormen

Dé begeleiding voor jouw talent in de wereld van morgen!

Of we het nu willen of niet, de samenleving en het onderwijs zijn sinds de pandemische impact van het coronavirus drastisch veranderd. Als vestigingsdirecteur in het particuliere onderwijs besloot ik om eens te overdenken wat de consequenties voor het onderwijs zouden kunnen zijn. Mijn drijfveer werd de omslag naar het online onderwijs, wat zonder enige ratio overal werd ingevoerd, dat moest beter, in het belang van de ontwikkeling van de studenten. Ik ben namelijk de laatste die gelooft dat online-onderwijs de toekomst is.

 

Daar is een Business School model als innovatie uit ontstaan. Een school die volledig blended learning (verschillende leerstijlen) is ingericht, persoonlijk (op jouw vaardigheden afgestemd), die versneld (binnen twee jaar) in voltijdvorm hybride (waar dan ook) onderwijs aanbiedt, gestoeld op de passie voor sport. Let wel, sport niet als doel, maar als middel! Mentaal, fysiek en geestelijk fit zijn, door te leren presteren! 

Talent World College moest af van het idee dat studenten allemaal tegelijk, op een vooraf gedefinieerd moment, met elkaar op één plek (in een klaslokaal) aanwezig moeten zijn. En dat is nogal wat. Sterker nog, het lijkt misschien onmogelijk om terug te gaan naar ' het oude model'. Wat daarom expliciet verandert:

 

  • zijn de leeractiviteiten; welke kennis en vaardigheden moet een student hebben

  • is de tijd;  waar leert een student en hoeveel tijd besteedt hij/zij eraan

  • zijn de groeperingsvormen; met wie studeert een student het beste

  • zijn de docentenrollen; van wie leert de student het beste of neemt kennis aan

  • is de toetsing; hoe meet je dagelijks dat de student iets geleerd heeft

  • is de leeromgeving; waar is de student het meest geïnspireerd te leren

Daarom is Talent World College ingericht op 3 kernpunten, te weten; locatie- moment- en persoonsonafhankelijk onderwijs.

Met onderwijs vanuit inspiratie, het Action Learning of Learning by Doing principe, zijn wij gestart schooljaar 2020 in Rotterdam, en breiden in 2021 uit naar Hilvlversum, Maastricht en Eindhoven. Trots!

< Terug